Yksilöllinen käsiterapia

Käsiterapia on yksilöllistä käden kuntoutusta ja sisältää mm. parafiinihoidon, kuntoutettavan alueen pehmittelyn, nivelten käsittelyä, venyttelyä, aktiivis-passiivisia liikkeitä sekä motorisia että voimaa lisääviä harjoitteita. Toimintaterapeutti laatii myös terapian tueksi kuvallisen harjoitusohjelman, jota asiakas suorittaa kotona omatoisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käsiterapiassa toimintaterapeutti käyttää erilaisia monipuolisia menetelmiä ja toimintoja. Käsiterapiaan sisältyvät monipuoliset motoriset että voimalliset harjoitteet. Terapiassa käytetään paljon erilasia välineitä ja harjoituslaitteita, joita myös voidaan antaa asiakkaalle lainaksi kotiin omatoimisen harjoittelun lisäksi.

Yksilöllisen käsiterapian tavoitteet luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, mutta yleisesti tavoitteena on kohentaa asiakkaan käden toimintakykyä niin, että hän suoriutuu mahdollisimman hyvin hänen omaan elämäänsä liittyvistä toiminnoista. Tavoitteena voi olla myös asiakkaan käden toimintakyvyn ylläpitäminen.

Käsiterapian ja kuntoutumisen vaikuttavuutta arvioidaan standardeja testejä käyttämällä (alku- ja loppuarvioinnit).

Käsiterapiaan / käden kuntoutukseen voit tulla lääkärin lähetteellä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella sekä myös itse maksaen.

Käsiterapia kuntoutus

Käsiterapia soveltuu mm. seuraavissa tapauksissa:

  • erilaisten käden alueen murtumien tai operaatioiden jälkeinen kuntoutus
  • nivelreuma, nivelpsoriasis, sekä muut reumasairaudet
  • nivelrikko
  • skleroderma
  • sjögrenin syndrooma
  • muut käden toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet

Kuten myös kaikille henkilöille, joilla on käden alueen ongelmia kuten:

  • liikelaajuuksien vajautta
  • lihasvoiman heikkous
  • jäykkyyttä tai kankeutta mm. sormien nivelten toiminnassa
  • tai muita käden alueen ongelmia

Käsiterapiaa toteutetaan yleensä sarjassa ja yksittäisen käynnin pituus on kestoltaan 45-60 min.